เปิดให้บริการ   529 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................

 


สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 529 วัน
ผู้ชมวันนี้ 5 คน
มีผู้เข้าชม #01077 ครั้ง


 

    ข่าวประชาสัมพันธ์

  รพ.ห้วยพลู " เปิดให้บริการนวดหน้า นวดตัว ฝังเข็มด้วยแพทย์แผนจีน

รพ.ห้วยพลู เปิดคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทาง คลินิกศัลยกรรม เปิดรักษาวันจันทร์ วันพุธบ่าย และคลินิกโรคกระดูกวันพุธบ่าย..

  ฟรี! รพ.ห้วยพลู ขอเชิญผู้ใจบุญร่วมบริจาคสร้างห้องน้ำ 5 ห้อง สำหรับผู้มารับบริการ รั้วกันเสียง และต่อเติมห้องฟัน เพื่อขยายบริการ ถ้าสนใจติดต่อ คุณผ่องศรี.คุณธันยภัทร.เบอร์.034389217 ต่อ 103. 702. ในเวลาราชการนะคะ
เอกสารเผยแพร่
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
เงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปี 2561
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560
Aging Self Care
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลห้วยพลู
รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงาน แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Gallery รูปภาพกิจกรรม โรงพยาบาลห้วยพลู

รพ.กับเทศบาลร่วมกันทำ 5ส.ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเ (2)

ทันตกรรมออกตรวจฟันเด็กนร.ในรร.เขตที่รับผิดชอบ (4)

ต้อนรับผู้ว่าราชการจ.เยี่ยมผู้ประสบเพลิงไหม้ตลาดห้วยพลู (2)

ต้อนรับนพ.กิตติ วงศ์ปทุมทิพย์ ผู้อำนวยการคนใหม่ (5)

ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรม (3)

โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ อบต.วัดละมุด (2)

     สาระสุขภาพ

การดูแลโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการดูแลรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค Hypertension
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด
  • สาระน่ารู้เทคโนโลยี