เปิดให้บริการ   626 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................
  Transparency Assessment : ITA
  EB1-4
  EB5-7
  EB8-9
  EB10-12
  EB13-14
  EB15
  EB16
  EB17
  EB18-19
  EB20-22
  EB23-24
  EB25-26
  ............................................

 


สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 626 วัน
ผู้ชมวันนี้ คน
มีผู้เข้าชม #00071 ครั้ง


เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ COVID-19

โรงพยาบาลห้วยพลู ของแจ้งให้ทุกท่านทราบ ดังนี้ค่ะ

1. บริการทันตกรรม เปิดให้บริการ เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดให้บริการนอกเวลา)

2. บริการ กายภาพบำบัด เปิดให้บริการ เฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ปิดให้บริการนอกเวลา)

3. บริการแพทย์แผนไทย ** งดให้บริการ นวด , อบ , ประคบสมุนไพร ทั้งในโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาขาทุกแห่ง **

* ยกเว้น บริการตรวจรักษาด้วยยาสมุนไพร/รับยาสมุนไพร เปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลราชการ

ตั้งแต่วันที่ 19 - 31 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

โรงพยาบาลห้วยพลู ขอแจ้งให้ทราบว่า "ยังไม่พบ" ผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 แต่อย่างใด

 

 

ด้วยสถานการณ์ที่พบผู้ป่วยติดเชื้อ "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ทางโรงพยาบาล ขอความร่วมมือจากผู้รับบริการทุกท่าน ในการแนะนำให้ญาติผู้ป่วย

เยี่ยมผ่านทางโทรศัพท์ วีดีโอคอล หรือวิธีอื่น แทนการเดินทางมาที่โรงพยาบาล

เพื่อลดความเสี่ยงในการรับเชื้อของผู้ที่จะเข้ามาเยี่ยม

 

คณะผู้นำชุมชน ประชาชนชาวตำบลห้วยพลู ตำบลใกล้เคียง และบุคลากรของโรงพยาบาลห้วยพลู

ขอขอบพระคุณ ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน

ที่ร่วมทำบุญในโครงการทอดผ้าป่ามหากุศล ณ โรงพยาบาลห้วยพลู เมื่อวันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

สรุปยอดเงิน โครงการผ้าป่ามหากุศล จำนวน 28,629,042.20 บาท

 

     

 

มาตรการเฝ้าระวังโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

(Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) โรงพยาบาลห้วยพลู

   
   
Gallery รูปภาพกิจกรรม โรงพยาบาลห้วยพลู

    ข่าวประชาสัมพันธ์

  รพ.ห้วยพลู เปิดให้บริการคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้านคลินิกศัลยกรรม และ คลินิกโรคกระดูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 ต่อ 103

รพ.ห้วยพลู เปิดให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 ต่อ 401

 
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 1 (ตค.62-ธค.62)
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการจัดซื้อแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
เงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปี 2561
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560
Aging Self Care
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลห้วยพลู
รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงาน แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สาระสุขภาพ

การดูแลโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการดูแลรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค Hypertension
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด
  • สาระน่ารู้เทคโนโลยี