Untitled Document ..เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข ที่มีความเป็นเลิศด้านการบริการสุขภาพ ในปี 2558 .. ดาวน์โหลดตัวชี้วัด ได้แล้วที่นี่ .. โรงพยาบาลห้วยพลูขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ ในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นี้ สามารถร่วมทำบุญผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทย สาขาห้วยพลู เลขที่บัญชี 368-2-51166-3 ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อพัฒนาโรงพยาบาลห้วยพลู" สอบถามได้ที่ 034-389217, 034-389500
 

  หน้าหลัก
  การจัดการความรู้(KM-HA)
  ศูนย์ข้อมูล(DataCenter)
  ข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล
แผนยุทธศาสตร์โรงพยาบาล
  บริการของโรงพยาบาล
  ศูนย์การแพทย์แผนไทย
Facebook โรงพยาบาล
 
เปิดให้บริการ   566 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................

 

 
VDO การใช้อินซูลิน
 
 
 
 
 
 
 
เกร็ดน่ารู้ เรื่องคอมพิวเตอร์

 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
   
  

ความพึงพอใจใน web
ดีมาก
ดี
พอใช้
ปรับปรุง 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com