เปิดให้บริการ   538 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................
  Transparency Assessment : ITA
  EB1-4
  EB5-7
  EB8-9
  EB10-12
  EB13-14
  EB15
  EB16
  EB17
  EB18-19
  EB20-22
  EB23-24
  EB25-26
  ............................................

 


สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 538 วัน
ผู้ชมวันนี้ คน
มีผู้เข้าชม #03156 ครั้ง


 

ประกาศเจตนารมณ์

"สุจริต โปร่งใส นครปฐมใสสะอาด 2564"

 

 
 
Gallery รูปภาพกิจกรรม โรงพยาบาลห้วยพลู

    ข่าวประชาสัมพันธ์

  ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง การทำลายเอกสารเวชระเบียน
  รพ.ห้วยพลู เปิดให้บริการคลินิกพิเศษโดยแพทย์เฉพาะทาง ด้านคลินิกศัลยกรรม และ คลินิกโรคกระดูก สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 ต่อ 103

รพ.ห้วยพลู เปิดให้บริการทันตกรรมเฉพาะทาง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 ต่อ 401

 
เอกสารเผยแพร่
รายงานผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ ไตรมาส 2-4 ปีงบประมาณ 2563
ประกาศโรงพยาบาลห้วยพลู เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางการตรวจสอบบุคลากรภายในส่วนราชการในสังกัดจังหวัดนครปฐม
   
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
แนวทางการจัดซื้อแนวทางเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้าง
คู่มือแนวทางการตรวจคัดกรองสุขภาพผู้สูงอาย
ขั้นตอนการดำเนินงานกิจกรรมตรวจสุขภาพคัดกรองสุขภาพ
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560
เงินบำรุงโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปี 2561
แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน
การวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบประมาณ 2560
Aging Self Care
รายงานผลการดำเนินงานการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต ปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลห้วยพลู
รายงานสรุปผลการดำเนินการ เรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560
เสนอแนวทางการปรับปรุงขั้นตอนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางการปฏิบัติงาน แผนผัง (Flow Chart) เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน
แผนปฏิบัติการ และแผนงบประมาณของโรงพยาบาลห้วยพลู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

     สาระสุขภาพ

การดูแลโรคเรื้อรังด้วยการแพทย์แผนไทย
การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานการฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + การฉีดอินซูลินในผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการดูแลรักษาแผลที่เท้าผู้ป่วยเบาหวาน
  + แนวทางการรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคไต
แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรค Hypertension
แนวทางการดูแลรักษาความผิดปกติของไขมันในเลือด
  • สาระน่ารู้เทคโนโลยี