CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 529 ѹ
ผู้ชมวันนี้
มีผู้เข้าชม #59034 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
ข่าวรับสมัครบุคลากร
     ประกาศ 18 กันยายน 2566 เปิดรับสมัครลูกจ้าง จำนวน 2 อัตรา วันที่ 18 - 25 กันยายน 2566 >>>
- 1. พนักงานบริการ 2 อัตรา
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
     ประกาศ 21 กุมภาพันธ์ 2566 รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ดังนี้
         
- ตำแหน่ง นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
         
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ(คนสวน) จำนวน 1 อัตรา
         
- ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 
   ประกาศ 22 กันยายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ดังนี้
- ตำแหน่ง พนักงานบริการ
 
ประกาศผลการสอบลูกจ้าง
วันที่ 27 ธันวาคม 2566
 
***************************************************************************
    ประกาศ 29 กันยายน 2566 ประกาศผล 3 ตำแหน่ง
    
  - นักเทคนิดการแพทย์
    
  - พนักงานประกอบอาหาร
   
  - พนักงานบริการ
***************************************************************************
     ประกาศ 24 กรกฎาคม 2566 ประกาศผล ตำแหน่ง ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย
***************************************************************************
     ประกาศ 24 กรกฎาคม 2566 ประกาศผลสอบลูกจ้าง 7 อัตรา 6 ตำแหน่ง ดังนี้
- 1. นักเทคนิคการแพทย์
- 4. พนักงานประจำตึก
- 2. พนักงานประจำห้องทดลอง
- 5. พนักงานประกอบอาหาร
- 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- 6 .แพทย์แผนไทย
***************************************************************************
     ประกาศ 28 มิถุนายน 2566 ประกาศผลสอบลุกจ้างชั่วคราว (รายวัน) 9 อัตรา 7 ตำแหน่ง ดังนี้
- 1. นักเทคนิคการแพทย์
- 5. พนักงานประกอบอาหาร
- 2. พนักงานประจำห้องทดลอง
- 6. พนักงานบริการ (คนสวน)
- 3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้
- 7. พนักงานประจำห้องยา
- 4. พนักงานประจำตึก
***************************************************************************
   31 มกราคม 2566 : ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
- ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
- ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
***************************************************************************
   29 เม.ย.2565 : ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
- ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)