CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................

 

 

  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 652 ѹ
ผู้ชมวันนี้
มีผู้เข้าชม #00028 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
ข่าวรับสมัครบุคลากร
     ประกาศ 6 มิถุนายน 2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว
 
     ประกาศ 4 เมษายน 2565 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
   ประกาศ 22 มิถุนายน 2565 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง ดังนี้
 
 
ประกาศผลการสอบลูกจ้าง
   29 เม.ย.2565 : ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)
- ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
 
   29 เม.ย.2565 : ประกาศผลการสอบลูกจ้างชั่วคราว (รายเดือน)
- ตำแหน่ง แพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)