แสดงผลได้ดีกับ Screen resolution ขนาด 1024X768 Explorer ขนาด 100%
 โรงพยาบาลห้วยพลู


        เป็นโรงพยาบาลแห่งความสุข
ที่มีความเป็นเลิศด้านการดูแลสุขภาพ ภายในปี 2558
 
 
  หน้าโรงพยาบาล
........................................................
  การจัดการความรู้ KM
........................................................
  ความเป็นมา
........................................................
แผนยุทธศาสตร์ รพ.
........................................................
  แผนยุทธศาสตร์ เครือข่าย.
........................................................
  เครือข่าย
........................................................
  แผนที่
........................................................

Google

สำหรับเจ้าหน้าที่

   สถิติรายงาน
  ........................................................
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู 
  ........................................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบสิทธิประชากร 
  ........................................................
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ........................................................
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน  
  ........................................................
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา  
  ........................................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ........................................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ........................................................

เพื่อนบ้าน

  รพช.หลวงพ่อเปิ่น
  รพช.นครชัยศรี
  รพช.ดอนตูม
  รพศ.นครปฐม
  รพช.กำแพงแสน
  รพช.บางเลน
  รพช.สามพราน
  รพช.พุทธมณฑล
 
คลังความรู้บทความวิชาการ
ผลงานวิจัยนวัตกรรม
ประมวลภาพที่เกี่ยวข้อง
แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่โรงพยาบาลคุณภาพHA

*** กรุณาเลือกหมวด ครับ/ค่ะ ***
........................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com