CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
 
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี 2567
25 เม.ย.67 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยแสงอาทิตย์ สำหรับโรงพยาบาลห้วยพลู 1 รายการ
19 ต.ค.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีดผ้าผู้ป่วยที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี 2566
19 ก.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รายการเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์กำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง
22มิ.ย.66
7 มิ.ย.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี 2565
6 ม.ค.66 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยและผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบาล
5 ก.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
27 มิ.ย.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างของเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู
3 พ.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สเอทธิลีนออกไซด์ ชนิด 100%
28 ม.ค.65 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคารถพยาบาล
24 พ.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ ระบบดิจิตอล (PACS) พร้อมอุปกรณ์
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี 2564
3 ก.ย. 64
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดเจาะบ่อบาดาล (ทดแทนบ่อเดิม)
14 พ.ค. 64 ประกาศผู้ชระการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง รพ.สต.เครือข่าย รพ.ห้วยพลู จำนวน 2 รายการ
29 เม.ย. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ของเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 7 รายการ
15 ม.ค. 64 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย และผ้าที่ใช้ในการรักษาพยาบา
30 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดิน ด้วยเงินบริจาค จำนวน 2 ไร่ 2 งาน 31 (9/10)
24 ธ.ค. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ในการดำเนินงานเอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ (LAB)
17 พ.ย. 63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (PACS) พร้อมเครื่องรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นดิจิตอล (DR)
     
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี 2563
23 มี.ค.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดิน
28 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 8 รายการ
14 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กรแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง)
12 ก.พ.63 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือ
21 ต.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ
15 ต.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS DR)
     
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปี 2562
30 ก.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ซัก อบผ้า คนไข้
5 มิ.ย.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัดใหญ่
24 พ.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด และ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ
21 มี.ค.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายกา
13 ก.พ.62 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน

 

 

 

 

 

 

 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)