CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 652 ѹ
ผู้ชมวันนี้ 4
มีผู้เข้าชม #02634 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
 
ศูนย์ร้องเรียน : รับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์

034 - 265122 หรือ 034-265500, 034-265127 ต่อ 202

e-mail : it.hp11299@gmail.com
 
     เรื่องร้องเรียน

คู่มือการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

   

บทบาทหน้าที่คณะกรรมการไกล่เกลี่ย

 

1. ระงับความขัดแย้งด้วยสันติวิธีโดยการเจรจาไกล่เกลี่ย

 
2. สร้างความไว้วางใจให้กับผู้รับบริการ
 
3. ให้คำปรึกษา และแก้ปัญหาร่วมกันอย่างนุ่มนวล
 
4. เมื่อมีข้อขัดแย้ง หรือข้อพิพาท ต้องเจรจาด้วยหลักความชอบธรรม
 
5. มีความเข้าใจในข้อจำกัดของแต่ละฝ่าย นำไปสู่ความเห็นอกเห็นใจ และหาทางออกร่วมกัน
 
6. ใช้เทคนิคการเผชิญหน้ากับข้อขัดแย้งอย่างมีประสิทธิภาพ
 
7. ความขัดแย้งถูกเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนไปในแนวทางที่สร้างสรรค์
 
8. สื่อสาร และสร้างสัมพันธภาพ แลกเปลี่ยนความเห็นระหว่าง 2 ฝ่าย เพื่อให้บรรลุข้อตกลงที่พึงพอใจ
 
9. วิเคราะห์ความขัดแย้งเพื่อหาจุดบริการสำคัญที่ต้องระมัดระวัง และรับทราบช่องว่างระหว่างความคาดหวังของผู้รับบริการกับความจริงที่ได้รับ โดยองค์กรได้ประโยชน์นำไปปรับปรุงบริการ
   
   
   
 
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)