Untitled Document

เมนูจัดการ

กรุณา Login เข้าระบบ
Username :
Password :
 

ปี 2567
ระบบรับส่ง รายงาน รง 5 เครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู
สถานีอนามัย-โรงพยาบาล


ขอ User และ Password ได้ที่นี่ คลิ๊ก หรือ
ถ้ามี User และ Password ของ ส่งบัตรทอง หรือ ส่งข้อมูล อยู่แล้ว สามารถใช้ User และ Password นั้นได้
ในช่วงแรกระบบอาจมีข้อบกพร่องบางประการ หากพบ
ติดต่อผู้ดูแลระบบ Tel.034-265122 หรือ 080-657-5916
นายเอนก รุ่งนาไร่

 


โรงพยาบาลห้วยพล 1/1 หมู่ 1 ตำบลห้วยพลู อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
โทร 0-3438-9500โทรสาร 0-3438-9230
คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงพยาบาลห้วยพลู โทร.0-3438-9500 ต่อ 114
V 1.50/16-04-2552