ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับส่งข้อมูลออนไลน์

 ระบบลงทะเบียนขอรหัสผ่านบริการรับส่งข้อมูลออนไลน์ Hpt export
 การลงทะเบียนขอรหัสผ่านครั้งนี้สามารถนำรหัสผ่านและรหัสผู้ใช้ไปใช้ได้กับทุกระบบ เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่
* ต้องกรอกทุกช่องที่ทีเครื่องหมาย *
 

 
เป็นระบบส่งข้อมูลระหว่างสถานีอนามัยและโรงพยาบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นในการลงทะเบียน เจ้าหน้าที่จะอนุมัติเฉพาะผู้ขอที่เป็นเจ้าหน้าที่ และบุคคลที่เกี่ยวข้องเท่านั้น

กลับไปหน้าลงชื่อเข้าใช้

ลงชื่อ
 
รหัสผู้ใช้ :   *

เลือกรหัสผ่าน

รหัสผ่าน :
ยืนยันรหัสผ่าน :
  *
  *

ใช้เมื่อลืมรหัสผ่าน
 
อีเมล :   *
เบอร์โทศัพท์ :   *

ข้อมูลหน่วยงาน

รหัสหน่วยงาน :
  *
เป็นรหัสสาธารณสุข เช่นโรงพยาบาลห้วยพลูเป็น 11299  
ชื่อหน่วยงาน :   *
เป็นชื่อหน่วยงาน เช่น โรงพยาบาลห้วยพลู

ข้อมูลส่วนตัว
 
เลขบัตรประชาชน :   *
ชื่อ - สกุล :   *

อ่านก่อนตกลง
  - ต้องกรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เพราะเป็นข้อมูลสำคัญในการตรวจสอบ
  - กรุณากรอกข้อมูลแต่ความเป็นจริง ไม่เช่นนั้นเจ้าหน้าที่จะไม่ทำการอนุมัติหรือลบข้อมูลนั้นทิ้ง
  - หลังจากทำการลงทะเบียนแล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการตรวจสอบผู้ขอใช้ว่าเป็นเจ้าหน้าที่จริงตามระบุแล้วทำการอนุมัติภายหลัง
  - ถ้ามีการอนุมัติล่าช้าหรือมีปัญหาการลงทะเบียนติดต่อโรงพยาบาลห้วยพลู โทร 03-4265-122 หรือต่อผู้ดูแลระบบ 080-6575-916