Untitled Document

 

Untitled Document
 
แผนที่            
webboard            
   
    ข่าวประชาสัมพันธ์
 
บริการนวดแผนไทย ทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 , 034-389217 ต่อ 702 , หรือ 080-8928010 ในเวลาราชการค่ะ
   
  บริการฝังเข็มโดยแพทย์แผนจีน ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 034-389500 , 034-389217 ต่อ 601 หรือ 080-8928010 ในเวลาราชการค่ะ

 
 

  แพทย์แผนไทย

นวดแผนไทย , นวดหน้า , นวดเท้า , นวดเฉพาะที่ , ประคบสมุนไพร , อบสมุนไพร

เปิดให้บริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 20.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

แพทย์แผนจีน

การฝังเข็ม , การครอบแก้ว , การแมะ (จับชีพจร)

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
หญิงหลังคลอด
ดููแลสตรีหลังคลอด , บริบาลทารก

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 

คลินิกเฉพาะโรค

ข้อเข้าเสื่อม , ไมเกรน , อัมพฤกษ์/อัมพาต , โรคสะเก็ดเงิน , รักษาด้วยยาสมุนไพรปรุงเฉพาะราย (ยาต้ม)

เปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

 
 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ 034 - 389500 , 034 - 389217 ต่อ 702 ,601