ข้อมูลทั่วไป
    ความเป็นมาของ รพ.
    วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
    คณะผู้บริหาร
    โครงสร้างการบริหาร
 
 บริการ
    เวลาบริการ
    การแพทย์แผนไทย
    แผนที่โรงพยาบาล
    ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
    บ้านพักนักท่องเที่ยว
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
    ส่งข้อมูล
    ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
 
 สถิติรายงาน
    รายงานประจำเดิอน
 
 การให้บริการ
 เปิดบ้านมา :    494 วัน
 มีผู้เข้าชม  : #03873 ครั้ง
 ขณะนี้มีผู้ชม  : 3 คน
 
 
 
โรงพยาบาลห้วยพลู จังหวัดนครปฐม
โรงพยาบาลห้วยพลู ตั้งอยู่ในเขต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี 8 กม. เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ครอบคลุมบริการครบทุกด้าน ทั้งส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูดูแลสุขภาพในองค์รวม ด้านกาย จิตและสังคม
มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การรักษาโรครวมถึงอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพบรรยากาศภายในโรงพยาบาล มีความร่มรื่นเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
โรงพยาบาลห้วยพลู ก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลห้วยพลูและตำบลใกล้
เคียง พัฒนาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ในปี 2501 จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง ในปัจจุบัน

โรงพยาบาลห้วย พลู แต่เดิมเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น 1 ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งานเศษ ของพื้นที่หมู่ 1 ต. ห้วยพลู โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ต่อมาสถานีอนามัยแห่งนี้ได้รับการพัฒนายกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัย ตำบลห้วยพลู และโรงพยาบาลชุมชนตามลำดับ ดังนี้

พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยตำบลห้วยพลู
พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง

พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง  :

พ.ศ. 2538 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
     
 
 

โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230
e-mail : it11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)