CSS3 Menu Code Css3Menu.com

 
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้วยพลู
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
  สำหรับเจ้าหน้าที่
 
   สถิติรายงาน
............................................
   งานทะเบียน
............................................
   งานชดเชย
............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
............................................
  สถิติผู้เข้าชม
กำลังออนไลน์ 652 ѹ
ผู้ชมวันนี้ 1
มีผู้เข้าชม #02674 

 

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

............................................

 

 
 
ประวัติสถานพยาบาล โรงพยาบาลห้วยพลู

 
โรงพยาบาลห้วยพลู ตั้งอยู่ในเขต อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี 8 กม. เป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
ครอบคลุุมบริการครบทุกด้าน ทั้งส่งเสริม รักษา ป้องกัน และฟื้นฟูดูแลสุขภาพในองค์รวม ด้านกาย จิตและสังคม มีความทันสมัยทางด้านเทคโนโลยี การสื่อสาร การรักษาโรครวมถึงอุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพ และจำนวนบุคลากรที่มีคุณภาพ บรรยากาศภายในโรงพยาบาล มีความร่มรื่นเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่ดีให้แก่ผู้ป่วย
   
   
โรงพยาบาลห้วยพลู ก่อตั้งโดยได้รับการสนับสนุนจากประชาชนตำบลห้วยพลูและตำบลใกล้เคียง พัฒนาจากสถานีอนามัยชั้นหนึ่ง ในปี 2501 จนเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
 
ในปัจจุบัน

 โรงพยาบาลห้วยพลู แต่เดิมเป็นเพียงสถานีอนามัยชั้น 1 ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2501 บนเนื้อที่ 2 ไร่ 2 งานเศษ ของพื้นที่หมู่ 1 ต. ห้วยพลู

โดยมีประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมสมทบทุนก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ต่อมาสถานีอนามัยแห่งนี้ได้รับการพัฒนายกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยตำบลห้วยพลู และโรงพยาบาลชุมชนตามลำดับ ดังนี้
   
พ.ศ. 2516 ได้รับการยกฐานะเป็นศูนย์การแพทย์และอนามัยตำบลห้วยพลู
พ.ศ. 2525 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 10 เตียง
พ.ศ. 2535 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2538 ได้รับการยกฐานะเป็นโรงพยาบาลชุมชน ขนาด 60 เตียง
 
............................................
 
     
 
  โรงพยาบาลห้วยพลู  
  1/1 หมู่ 1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120  
  Tel 034-389217 , 034-265122 Fax 034-389230  
  e-mail : it.hp11299@gmail.com (งานเทคโนโลยีสารสนเทศ)