ยินดีต้อนรับเข้าสู่บริการรับส่งข้อมูลออนไลน์

บริการรับส่งข้อมูลออนไลน์ Hpt export

เป็นบริการที่มุ่งที่จะอำนวยความสะดวกแก่สถานีอนามัยในเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ส่งรายงานหรือข้อมูลต่างๆได้อย่างรวดเร็วทันเวลา
 

 
เข้าใช้ 
  ชื่อผู้ใช้ :    
  รหัสผ่าน :    
 
ลืมรหัสผ่านเดียวหาให้
 
บริการ Hpt export
เป็นบริการรับส่งข้อมูลแบบออนไลน์ ที่จัดทำขึ้นเมื่อ 1 ธันวาคม 2551 เป็นบริการที่เปิดให้บริการใหม่ของโรงพยาบาลห้วยพลู อาจมีข้อบกพร่องหรือไม่สะดวกต่อการใช้งาน ทางผู้จัดทำจะรีบแก้ไขให้ดีขึ้นต่อไป

พื้นที่จัดเก็บ Hpt export
เนื่องจากที่กล่าวข้างต้น บริการรับส่งข้อมูลแบบออนไลน์ เริ่มเปิดบริการขึ้นมาใหม่ซึ่งอยู่ในช่วงทดลองใช้บริการ จึงยังมีพื้นที่ไม่มากในการจะส่งข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวก

เปิดให้บริการ Hpt export
บริการรับส่งข้อมูลแบบออนไลน์ Hpt expoet เริ่มเปิดให้บริการแล้ว...! อาจจะยังไม่สมบูรณ์และไม่สะดวกแก่การใช้งาน ทางผู้จัดทำจะรีบพัฒนาแก้ไขต่อไป มีสิ่งใดแนะนำแจ้งมาที่ โรงพยาบาลห้วยพลู ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม ทั้งนี้ผู้จัดทำหวังว่า Hpt export จะมีประโยชน์แก่ผู้ใช้งานไม่มากก็น้อย
  - เปิดให้บริการเฉพาะสถานีอนามัยในเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  - ยังไม่มี ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน สามารถขอได้ที่นี่ ลงทะเบียน 
  - เมื่อคุณลงทะเบียนขอ ชื่อผู้ใช้ และ รหัสผ่าน แล้ว ต้องรอการตรวจสอบจากผู้ดูแลระบบ