Untitled Document

 

Untitled Document
 
แผนที่            
webboard            

ระยะเวลาการให้บริการ
รายการ เวลาให้บริการ
นวดแผนไทย 90 นาที
นวดหน้าคลายเครียด 30 นาที
นวดเท้าเพื่อสุขภาพ 45 นาที
นวดเฉพาะที่ 30 - 60 นาที
ประคบสมุนไพร 10 - 20 นาที
อบไอน้ำสมุนไพร 15 - 20 นาที


ตรวจรักษาโดยแพทย์แผนไทยประยุกต์(อายุรเวท)
และเจ้าหน้าที่ที่ผ่านการอบรมตามเกณฑ์มาตรฐานจากกระทรวงสาธารณสุข คอยให้คำปรึกษาและบริการ