Untitled Document

 

Untitled Document
 
แผนที่            
webboard            
   
    โปรแกรมการให้บริการ     
  บริการด้านแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร
  ศูนย์ฝึกอบรมหลักสูตรการแพทย์แผนไทย
  ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ
  ศูนย์สมาธิบำบัด
เปิดให้ริการทุกวัน (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)
วันจันทร์ - วันศุกร์   ในเวลา 08.30 น. - 20.00 น. วันเสาร์-อาทิตย์ ในเวลา 08.30 น. - 16.30 น.
 
   นวดแผนไทย
   Thai  massage or Nuad Thai
   นวดหน้าคลายเครียด
   Facial Massage
 
   นวดเท้าเพื่อสุขภาพ
   Foot  massage
   นวดเฉพาะที่
   Local  massage
 
   ประคบสมุนไพร
   Herb  hot-compression
   อบไอน้ำสมุนไพร
   Herb  streaming
สนใจติดต่อได้ที่ 034 - 389500 , 034 - 389217 ต่อ 702 งานแพทย์แผนไทย