ข้อมูลทั่วไป
    ความเป็นมาของ รพ.
    วิสัยทัศน์/ พันธกิจ
    คณะผู้บริหาร
    โครงสร้างการบริหาร
 
 บริการ
    เวลาบริการ
    การแพทย์แผนไทย
    แผนที่โรงพยาบาล
    ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ
    บ้านพักนักท่องเที่ยว
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
    ส่งข้อมูล
    ลงทะเบียนเจ้าหน้าที่
 
 สถิติรายงาน
    รายงานประจำเดิอน
 
 การให้บริการ
 เปิดบ้านมา :    529 วัน
 มีผู้เข้าชม  : #01078 ครั้ง
 ขณะนี้มีผู้ชม  : 6 คน
 
 
 
หน่วยบริการสาธารณสุขในเครือข่าย โรงพยาบาลห้วยพลู


 
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com