เปิดให้บริการ   626 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................
  Transparency Assessment : ITA
  EB1-4
  EB5-7
  EB8-9
  EB10-12
  EB13-14
  EB15
  EB16
  EB17
  EB18-19
  EB20-22
  EB23-24
  EB25-26
  ............................................

 

   ข่าวประกวดราคา
เอกสารประกวดราคา
12 กุมภาพันธ์ 2563 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 8 รายการ

เอกสารประกวดราคา
5 กุมภาพันธ์ 2563 - ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเครือข่าย โรงพยาบาลห้วยพลู

เอกสารประกวดราคา
28 มกราคม 2563 - ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ)
เอกสารประกวดราคา
22 มกราคม 2563 - ร่างประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะ แบบ 3 มิติ )
เอกสารประกวดราคา
21 มกราคม 2563 - ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 20 รายการ-->
เอกสารประกวดราคา
13 มกราคม 2563 - ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ 20 รายการ-->
เอกสารประกวดราคา
4 ตุลาคม 2562 - ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ ในการดำเนินงานเอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ-->
เอกสารประกวดราคา
1 ตุลาคม 2562 - ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS DR)-->
เอกสารประกวดราคา
30 กันยายน 2562 - ประกวดราคาจ้างเหมาบริการทางการแพทย์ เอกซเรย์ทรวงอกและการตรวจทางห้องปฏิบัติการ-->
เอกสารประกวดราคา
25 กันยายน 2562 - ประกวดราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS DR)-->

เอกสารประกวดราคา
12 กันยายน 2562 - ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการซักอบผ้าคนไข้ และวัสดุผ้าอื่นๆ -->

เอกสารประกวดราคา
6 กันยายน2562 - การจ้างเหมาบริการซักอบผ้าคนไข้ และวัสดุผ้าอื่นๆ -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
3พฤษภาคม 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัดใหญ่ รายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
30เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด และ เครื่องดมยาสลบ รายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
26เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัด ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
24เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
24เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
1 มีนาคม 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกาศราคากลาง
30 มกราคม 2562 - ประกาศสอบราคา - การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดูรายอ่านละเอียด -->
เอกสารประกาศราคากลาง
22 มกราคม 2562 - ประกาศราคากลง - คุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดูรายอ่านละเอียด -->
เอกสารประกาศราคากลาง
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศราคากลาง - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศสอบราคา - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศสอบราคา - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
 
เอกสารประกาศราคากลาง
6 กันยายน 2562 - ราคากลางการจ้างเหมาบริการซัก อบผ้า คนไข้ และวัสดุผ้าอื่นๆ
19 เมษายน 2562 - ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
20 มีนาคม 2562 - ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562 - ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ
22 มกราคม 2562 - ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดูรายอ่านละเอียด -->
14 พฤศจิกายน 2561 - ราคากลางการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
23 มี.ค. 63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อที่ดิน
28 ก.พ .63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างสิ่งก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 8 รายการ
14 ก.พ .63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กรแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์ฟันทั้งปากพร้อมกะโหลกศีรษะแบบ 3 มิติ จำนวน 1 เครื่อง)
12 ก.พ .63 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาซื้อซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือ
21 ต.ค..62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราค ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาบริการในการดำเนินงานเอกซเรย์ทรวงอกและตรวจทางห้องปฏิบัติการ
15 ต.ค..62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ราคาเช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS DR)
30 ก.ย..62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ซัก อบผ้า คนไข้
5 มิ.ย .62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัดใหญ่
24 พ.ค.62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด และ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ
21 มี.ค.62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายกา
13 ก.พ.62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
29 พ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จำนวน 17 เครื่อง
21 พ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ
แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
30 ม.ค. 63 - ร่างขอบเขตของงานปรือรายละเอียดงานจ้างหรือรูปแบบรายการและราคากลาง
8 ม.ค. 63 - เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (วัสดุวิทยาศาสตร์)
แผนงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบ 2563
แผนการใช้จ่ายเงินบำรุง ปี 2563
25 พ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ปรับปรุงสิ่งก่อสร้างเครือข่ายโรงพยาบาลห้วยพลู จำนวน 8 รายการ)
25 พ.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563 (ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 รายการ)
1 ต.ค. 62 - แผนการจัดซื้อยา รพ.ห้วยพลู ED 2563
1 ต.ค. 62 - แผนการจัดซื้อยา รพ.ห้วยพลู NED 2563
25 ก.ย. 62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
6 ก.ย. 62 - ประกาศประกวดราคา การจ้างเหมาบริการซักอบผ้าคนไข้ และวัสดุผ้าอื่นๆ
29 ส.ค .62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ซัก อบผ้าคนไข้ และวัสดุผ้าอื่นๆ)
29 ส.ค .62 - แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เช่าระบบการจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์แบบดิจิตอล (PACS DR)
7 มี.ค.62 - แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
14 ก.พ.62 - แผนจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ
22 ม.ค.62 - แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
28 ธ.ค.61 - แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2562
27 ก.ย.61 - แผนจัดซื้อยาในบัญชียาหลักปี 2562 , แผนจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบ 2562
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com