เปิดให้บริการ   494 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................

 

   ข่าวประกวดราคา
เอกสารประกาศราคากลาง
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศราคากลาง - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศสอบราคา - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศสอบราคา - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
26 กันยายน 2561 - ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ซัก อบผ้า คนไข้และวัสดุผ้าอื่นๆ ด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
11 กันยายน 2561 - ประกาศสอบราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาด ซัก อบผ้า คนไข้และวัสดุอื่นๆ
เอกสารประกาศเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูล PACS
11 กันยายน 2561 - ประกาศสอบราคา การเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิทัล(PACS)
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
3 กันยายน 2561 - ประกาศสอบราคา วัสดุวิทยาศาสตร์ ชุดน้ำยาสำหรับตรวจระดับสารเคมีในเลือดด้วยเครื่องวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-เช่า
31 สิงหาคม 2561 - ประกาศสอบราคา เช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล (PACS)
เอกสารประกาศต่อเติมปรับปรุงอาคารสำหรับรับผู้ป่วยไว้พักค้าง
17 กรกฎาคม 2561 - ประกาศประกวดราคา ปรับปรุงห้องแยกโรค ตึกสงฆ์อาพาธ จำนวน 3 ห้อง
เอกสารประกาศต่อเติมปรับปรุงอาคารสำหรับรับผู้ป่วยไว้พักค้าง
19 มีนาคม 2561 - ประกาศประกวดราคา งานต่อเติมอาคารสำหรับรับผู้ป่วยไว้พักค้าง รพ.ห้วยพลู
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
29 พ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จำนวน 17 เครื่อง
21 พ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัต
26 ก.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การเช่าระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลทางการแพทย์ระบบดิจิทัล(PACS)
14 ส.ค.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องแยกโรค ตึกสงฆ์อาพาธ จำนวน 3 ห้อง โรงพยาบาลห้วยพล
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา cef-3, Nicar inj,Etonogestrel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผนการซื้อจัดจ้างตามโครงการแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน
แผนจัดซื้อยาในบัญชียาหลักปี 2562 , แผนจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักปี 2562
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com