เปิดให้บริการ   678 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................

 

   ข่าวประกวดราคา
เอกสารประกาศต่อเติมปรับปรุงอาคารสำหรับรับผู้ป่วยไว้พักค้าง
17 กรกฎาคม 2561 - ประกาศสอบราคา ปรับปรุงห้องแยกโรค ตึกสงฆ์อาพาธ จำนวน 3 ห้อง
เอกสารประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
2 มีนาคม 2561 - ประกวดราคาก่อสร้างโครงการตามแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบ 2561
เอกสารประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
31 มีนาคม 2560 - ประกาศสอบราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้ารีโมทคอนโทรล (ครั้งที่2) จำนวน 1 เตียง
เอกสารประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
8 มีนาคม 2560 - ประกาศสอบราคา เตียงผ่าตัดทั่วไประบบไฟฟ้าพร้อมรีโมทคอนโทรล จำนวน 1 เครื่อง
เอกสารประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
26 กันยายน 2559 - ประกาศสอบราคา เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound) จำนวน 1 เครื่อง
เอกสารประกาศสอบราคาครุภัณฑ์ทางการแพทย์
22 กันยายน 2559 - ประกาศสอบราคา เครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพถ่ายเอกซเรย์เป็นระบบดิจิตอลพร้อมระบบจัดเก็บและรับส่งข้อมูลภาพทางการแพทย์ (Picture Archiving and Communication System : PACS) จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา cef-3, Nicar inj,Etonogestrel โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว 34 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา แผนการซื้อจัดจ้างตามโครงการแผนบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนกับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปี2561
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com