เปิดให้บริการ   707 วัน
ผู้เข้าชม  ออนไลน์์  
 
Google

สำหรับเจ้าหน้าที่>
   สถิติรายงาน
  รายงาน รง 5 รพช.ห้วยพลู
  Datacenter รพช.ห้วยพลู
  ............................................
   งานทะเบียน
  ตรวจสอบข้อมูลประกันสังคม 
  ตรวจสอบประวัติการลงทะเบียน 
  แก้ไข(ปลดสิทธิ)สิทธิรักษา 
  ............................................
   งานชดเชย
  E-Claim 
  ขอเลขสวัสดิการข้าราชการ 
  ............................................
   งานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
  บันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
  ............................................
  Transparency Assessment : ITA
  EB1
  EB2
  EB3
  EB4
  EB5
  EB6
  EB7
  EB8
  EB9
  EB10
  EB11
  EB12
  EB13
  EB14
  EB15
  EB16
  EB17
  EB18
  EB19
  EB20
  EB21
  EB22
  EB23
  EB24
  EB25
  EB26
  ............................................

 

   ข่าวประกวดราคา
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
3พฤษภาคม 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัดใหญ่ รายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
30เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด และ เครื่องดมยาสลบ รายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
26เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัด ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
24เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
24เมษายน 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกวดราคาราคากลาง
1 มีนาคม 2562 - ครุุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ ดูรายละเอียด -->
เอกสารประกาศราคากลาง
30 มกราคม 2562 - ประกาศสอบราคา - การจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดูรายอ่านละเอียด -->
เอกสารประกาศราคากลาง
22 มกราคม 2562 - ประกาศราคากลง - คุณลักษณะและราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดูรายอ่านละเอียด -->
เอกสารประกาศราคากลาง
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศราคากลาง - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
เอกสารประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศสอบราคา - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
เอกสารประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง-ซื้อ
14 พฤศจิกายน 2561 - ประกาศสอบราคา - การจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน จำนวน 17 เครื่อง
 
เอกสารประกาศราคากลาง
19 เมษายน 2562 - ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
20 มีนาคม 2562 - ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 2 รายการ
28 กุมภาพันธ์ 2562 - ราคากลางการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 11 รายการ
22 มกราคม 2562 - ราคากลางรถบรรทุก(ดีเซล) จำนวน 1 คัน ดูรายอ่านละเอียด -->
14 พฤศจิกายน 2561 - ราคากลางการจัดหาเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
5 มิ.ย .62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจ และ โคมไฟผ่าตัดใหญ่
24 พ.ค.62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องจี้ห้ามเลือด และ เครื่องดมยาสลบชนิด 3 แก๊ซ
21 มี.ค.62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายกา
13 ก.พ.62 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน จำนวน 1 คัน
29 พ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนระบบอินเวอร์เตอร์ (Inverter) จำนวน 17 เครื่อง
21 พ.ย.61 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ชุดน้ำยาสำหรับตรวจหาระดับสารเคมีในเลือดด้วยเครื่องตรวจวิเคราะห์แบบอัตโนมัติ
แผนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง
7 มี.ค.62 - แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
14 ก.พ.62 - แผนจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ จำนวน 11 รายการ
22 ม.ค.62 - แผนจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
28 ธ.ค.61 - แผนจัดซื้อจัดจ้างงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน(ค่าเสื่อม) ปี 2562
27 ก.ย.61 - แผนจัดซื้อยาในบัญชียาหลักปี 2562 , แผนจัดซื้อยานอกบัญชียาหลักปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๑
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน มกราคม 2561
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ธันวาคม 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร.1 ในรอบเดือน ตุลาคม 2560
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................
โรงพยาบาลห้วยพลู
1/1 ม.1 ต.ห้วยพลู อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม 73120
Tel.0-3438-9217 , 0-3426-5122
Email: hp11299@gmail.com